Settaluck Legal | บริการ
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

บริการ

SETTALUCK SYSTEMS SERVICES

วางระบบป้องกัน แก้ปัญหา เพื่อการเติบโต

บริการวางกลยุทธ์ตรวจสอบกำหนดเครดิตคู่ค้า และป้องกันหนี้เสียเชิงกฎหมาย

จากปัญหาหนี้สูญที่ทนายฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งเกิดจากการขาดเครื่องมือในการตรวจสอบกำหนดเครดิตให้แก่คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะให้เครดิตหรือไม่ ให้เท่าใด เพิ่มหรือลดเมื่อไหร่ รวมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาลูกหนี้ล้มบนฟูกในอนาคต พร้อมรับมือบริษัทคู่ค้าส่วนใหญ่ที่มิได้ชำระเงินค่าหุ้นจริง มีการตกแต่งงบการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมขายและฝ่ายบัญชี ในการสร้างระบบกำหนดเครดิต และบริหารหนี้เสีย ควบคุมทนายความฟ้องชนะคดีและต้องได้รับชำระเงิน

บริการวางกลุยทธ์ป้องกันพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงานค้าแข่ง แย่งลูกค้า

ธุรกิจสามารถเติบโตได้ต้องอาศัยฝ่ายขายที่หารายได้เข้าบริษัท ร่วมกับหัวหน้าในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งหากบุคคลเหล่านั้น ทิ้งงาน ลาออกไปอยู่กับคู่แข่ง หรือเปิดกิจการค้าแข่ง นำเอาความลับทางการค้า ฐานข้อมูล เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆขององค์กร หรือทีมทำงานทั้งหมดไปอยู่ด้วย กลายเป็นคู่แข่งทางการค้า อันจะส่งผมกระทบเสียหายอย่างมหาศาล ซึ่งต้องใช้เวลามากในการหาและสร้างทีมงานใหม่

บริการวางกลุยทธ์โครงสร้างหุ้นส่วนเพื่อป้องกันความเสียหายและความผิดอาญา

องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ให้ที่ปรึกษาบัญชีที่มิได้มีเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหุ้นสวนบริษัทจัดตั้งบริษัทให้โดยไม่ทราบว่ามีความรับผิด สิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างไรบ้างทำให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายอาญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ชำระเงินค่าหุ้นจริง มิได้มีการประชุมจริง อันเป็นความผิดอาญาซึ่งเมือมีปัญหากับหุ้นส่วนจะถูกหยิบมาฟ้องคดีอาญาบีบต่อรองทางธุรกิจ  รวมถึงมิได้มีระบบป้องกันหุ้นส่วนขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอก หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริการวางกลยุทธ์ตรวจสอบคัดเลือกคู่สัญญา และการป้องกันปัญหาความเสียหายจากการก่อสร้าง

ปัญหาส่วนใหญ่จากกรณีผู้รับเหมา หรือผู้ว่าจ้าง ผิดสัญญาก่อความเสียหายจนนำมาสู่การไม่ได้รับชำระหนี้ หรือฟ้องแพ้คดีไม่ว่าจะเป็นกรณี งานลด งานเพิ่ม ส่งมอบงาน ชำระค่าจ้างไม่ตรงตามที่ว่าจ้าง พ้นกำหนดระยะเวลา ฯลฯ  ซึ่งหากมีกลยุทธ์ในการคัดกรอบตรวจสอบคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสร้างพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมเทคนิคในการบริหารติดตามหนี้จากการผิดสัญญาเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการปิดบริษัทหลบหนี

“การวางระบบตรวจสอบกำหนดเครดิต เพื่อป้องกันหนี้สูญ”

SETTALUCK LEGAL SERVICES

ผู้เชี่ยวชาญบริหารหนี้ค้างชำระ

Settaluck Law Firm ให้บริการงานกฎหมายด้านต่าง ๆ  โดยให้ความเห็นทางกฎหมาย และคำแนะนำที่นำเสนอข้อเท็จจริงในมุมมองที่หลากหลายในเชิงความเป็นจริงทางเศรษฐศาสตร์ มิใช่เพียงแต่ในแง่มุมฎหมายในชั้นศาล ประกอบกับแนวความคิดที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายเพื่อให้เห็นเจตนาที่แท้จริง โดยมุ่งหวังผลประโยช์ของลูกความมากกว่าคำพิพากษาของศาล พิจารณาข้อพิพาทในเชิงธุรกิจมากกว่าการแพ้ชนะตามคำพิพากษาของศาล ให้ความสำคัญของผลกระทบรอบด้านในเชิงกว้างและเชิงลึกของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในแต่ละแนวทางการแก้ปัญหาบนพื้นฐานหลักกฎหมายในเชิงธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมทางการค้า และชื่อเสียงของลูกความเป็นสำคัญ พิจารณาคำนึงถึง ผลดี ผลเสียในท้ายที่สุด

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด Settaluck Law Firm

เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่ให้บริการงานด้านกฎหมายต่างๆแบบครบวงจร รวมถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน สำหรับชาวไทยและต่างประเทศ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนได้เสียเป็นหลักมากกว่าการแพ้ชนะคดี โดยให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะในการป้องกัน วางแผน เพื่อให้ได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการ

 

Settaluck Law Firm คำนึงถึงผลกระทบแวดล้อม กฎหมายใกล้เคียง มุมมองในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบกับการให้คำแนะนำ เพื่อค้นหาทางออกที่ดีที่สุด เกิดผลเร็วที่สุดให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข และป้องกันปัญหาในแต่ละส่วน ทำการเปรียบเทียบวิเคราะห์เชิงกฎหมายและวัฒนธรรมทางการค้าก่อนให้ความเห็นที่เหมาะสนที่สุดในแต่ละกรณี พิจารณาในมุมมองของฝ่ายตรงข้าม และผลของกฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการกฎหมายในกลุ่มเครือ เศรษฐลักษมิ์