Settaluck Legal | จัดอบรมสัมมนา
16483
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16483,page-child,parent-pageid-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

จัดอบรมสัมมนา

SETTALUCK LEGAL SERVICES

จัดอบรมสัมมนา บรรยายความรู้

จากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการดำเนินการเชิงกฎหมาย จึงทำให้เกิดปัญหา และความเสียหายต่างๆที่ตามมา การจัดอบรมสัมนาให้แก่พนักงานภายใน เป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทางธุรกิจ สามารถเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆได้ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์กรที่มีอยู่ได้

บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.ให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เครื่องหมายการค้า

3.ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ขอวีซ่า ขอใบอนุญาตต่างๆ

4.รับรองความถูกต้องของเอกสารภายใต้ใบอนุญาต Notarial Services Attorney จากสภาทนายความ

5.จัดทำสัญญามาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคู่สัญญา ฯลฯ

6.เจรจาประนีประนอมหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน Refinance

7.ตรวจสอบสถานะคู่ค้า เกี่ยวกับคดีความ ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ

8.แปลเอกสารต่างประเทศ

9.จัดทำบัญชี  การวางแผนภาษี

10.ที่ปรึกษาทางการเงิน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ Refinance

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการกฎหมายในกลุ่มเครือ เศรษฐลักษมิ์