Settaluck Legal | บริการวางกลุยทธ์ป้องกันพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงานค้าแข่ง แย่งลูกค้า
16384
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16384,page-child,parent-pageid-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

บริการวางกลุยทธ์ป้องกันพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงานค้าแข่ง แย่งลูกค้า

SETTALUCK SYSTEMS SERVICES

วางระบบป้องกัน แก้ปัญหา เพื่อการเติบโต

ธุรกิจสามารถเติบโตได้ต้องอาศัยฝ่ายขายที่หารายได้เข้าบริษัท ร่วมกับหัวหน้าในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งหากบุคคลเหล่านั้น ทิ้งงาน ลาออกไปอยู่กับคู่แข่ง หรือเปิดกิจการค้าแข่ง นำเอาความลับทางการค้า ฐานข้อมูล เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆขององค์กร หรือทีมทำงานทั้งหมดไปอยู่ด้วย กลายเป็นคู่แข่งทางการค้า อันจะส่งผมกระทบเสียหายอย่างมหาศาล ซึ่งต้องใช้เวลามากในการหาและสร้างทีมงานใหม่

ดำเนินการจัดสร้างระบบบริหารจัดการบุคคลภายในองค์กร ในลักษณะการบริหารธุรกิจเชิงกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานต่างๆ อันนำไปสู่ความเสียหายในธุรกิจและตัวกรรมการผู้มีอำนาจ

 • ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพนักงานไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การเปิดเผยความลับข้อมูลทางการค้า
 • พนักงานประกอบกิจการค้าแข่ง ย้ายไปอยู่กับคู่แข่ง 4.ลูกจ้างนำลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นระหว่างทำงานไปหาประโยชน์ส่วนตัว ลาออกเปิดบริษัทค้าแข่ง
 • พนักงานให้ข้อมูลแก่บริษัทคู่แข่ง ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
 • ปัญหาเลิกจ้างพนักงานไม่ถูกต้อง จนนายจ้าง หัวหน้างาน ถูกฟ้องดำเนินคดีอาญา มีโทษจำคุก และต้องจ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน
 • สหภาพยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมาย แต่ไม่เข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการแก้ไขป้องกัน ใช้สิทธิตามกฎหมาย จนอาจนำมาซึ่งความเสียหาย

ทั้งหมดนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากขาดการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ควรรีบดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจของท่านในอนาคต

พนักงานทำผิดลงโทษ
ไล่ออก บริษัททำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

นายจ้าง กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ถูกฟ้อง คดีอาญา คดีแพ่ง ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งๆที่พนักงานทำผิด

พนักงานออกแบบ เขียนงาน ถ่ายภาพ สร้างงานลิขสิทธิ์ ไม่ส่งงานให้แก่นายจ้างทั้งหมด

แอบใช้ในงานส่วนตัวจนบริษัทผิดสัญญา ลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้าง ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นายจ้าง นำไปหาผลประโยชน์ จนนายจ้างได้รับความเสียหาย นำงานลิขสิทธิ์มาค้าแข่ง เปิดบริษัทเอง  ลาออกไปอยู่กับคู่แข่ง

พนักงานลาออกเปิดเผยข้อมูลการค้า ชวนพนักงานอื่นลาออกไปอยู่กับคู่แข่ง

เปิดเผยข้อมูลธุรกิจ (ข้อมูลรายชื่อลูกค้า) ผลิตภัณฑ์ เปิดกิจการค้าแข่ง ไม่มีหลักฐานฟ้องร้องค่าเสียหาย ช่วยบริษัทคู่แข่งจากข้อมูลบริษัท

พนักงานขายทำยอดขายไม่ได้ตามเป้า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่สัมภาษณ์

ไล่พนักงานออก ถูกฟ้องศาลต้องจ่ายค่าชดเชย ทำให้บริษัทเสียหาย พนักงานทราบข้อมูลภายในลาออกย้ายไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งและเปิดเผยข้อมูล

พนักงานทุจริต
ยักยอก ฉ้อโกง ทำให้บริษัทเสียหาย

พนักงานหนีหาย ติดตามตัวไม่ได้ เกิดหนี้สูญ นายจ้างต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกแทนลูกจ้าง

พนักงานประท้วงหยุดงาน ปิดการจราจร ทำให้ปิดกิจการได้รับความเสียหาย

สุดท้ายต้องรับกลับเข้าทำงานปกติ และยอมรับตามข้อเรียกร้อง บริษัทได้รับความเสียหาย

“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”

Settaluck System

ดำเนินการสร้างระบบ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการค้าเป็นหลัก โดยนำหลักกฎหมายมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน ด้วยเทคนิคการออกแบบในมุมมองธุรกิจเชิงกฎหมาย  หลีกเลี่ยงการยึดบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ที่จะเกิดผลเสียแก่ตัวองค์กรธุรกิจเอง ซึ่งไม่สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง

 • เพื่อสร้างระบบคัดกรองรับสมัครพนักงาน การสินสุดการทดลองงาน
 • เพื่อสร้างระบบการป้องกันการเปิดเผยความลับทางการค้า การทำกิจการค้าแข่ง การไปอยู่ในบริษัทคู่แข่ง
 • เพื่อสร้างระบบจัดการงานลิขสิทธิ์ที่พนักงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

 • เพื่อสร้างระบบการลงโทษพนักงานตามหลักกฎหมายแรงงาน และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในปัจจุบัน
 • เพื่อสร้างระบบการป้องกันพนักงานทุจริต สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทในลักษณะต่างๆ ในแต่ละแผนก
 • เพื่อสร้างระบบแก้ไขความเสียหายจากกรณีพนักงานก่อความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกที่บริษัทต้องร่วมรับผิด

เราให้บริการจัดอบรมสัมนาแก่หัวหน้างานทั่วประเทศ

เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มากกว่าเพียงรู้กฎหมายแต่ไม่เข้าใจ นำไปปฏิบัติไม่ได้

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK