Settaluck Legal | บริการวางกลยุทธ์ตรวจสอบกำหนดเครดิตคู่ค้า และป้องกันหนี้เสียเชิงกฎหมาย
16304
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16304,page-child,parent-pageid-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

บริการวางกลยุทธ์ตรวจสอบกำหนดเครดิตคู่ค้า และป้องกันหนี้เสียเชิงกฎหมาย

SETTALUCK SYSTEMS SERVICES

วางระบบป้องกัน แก้ปัญหา เพื่อการเติบโต

จากปัญหาหนี้สูญที่ทนายฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งเกิดจากการขาดเครื่องมือในการตรวจสอบกำหนดเครดิตให้แก่คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะให้เครดิตหรือไม่ ให้เท่าใด เพิ่มหรือลดเมื่อไหร่ รวมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาลูกหนี้ล้มบนฟูกในอนาคต พร้อมรับมือบริษัทคู่ค้าส่วนใหญ่ที่มิได้ชำระเงินค่าหุ้นจริง มีการตกแต่งงบการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมขายและฝ่ายบัญชี ในการสร้างระบบกำหนดเครดิต และบริหารหนี้เสีย ควบคุมทนายความฟ้องชนะคดีและต้องได้รับชำระเงิน

ดำเนินการวางระบบบริหารธุรกิจเชิงกฎหมายให้แก่องค์กรของท่าน

ไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อพิพาททางการค้ากับลูกค้า หรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำให้ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการนำกฎหมายมาประยุคต์ใช้ในการวางระบบจัดสร้าง และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ทำเอกสารทางการค้าให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องในด้านกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในอนาคต หรือสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชิงกฎหมาย ซึ่งมักมีประเด็นที่ขาดพยานหลักฐานเอกสาร หรือขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้า หรือได้รับความเสียหายทั้งๆที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

 

 1. เพื่อการป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆทางธุรกิจ
 2. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร็งในการบริหารจัดการองค์กร

โดยการนำกฎหมายมาประยุกค์ปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่าน จากรูปแบบวิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานภายใน และกับคู่ค้า โดยการร่วมปรับปรุง จัดสร้างรูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสมบูรณ์ในด้านกฎหมายเชิงธุรกิจ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมิให้เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ เช่น

 

 1. กรณีการผิดสัญญากับคู่ค้า พนักงาน
 2. กรณีการค้างชำระค่าบริการสินค้า
 3. กรณีความผิดพลาดในการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า
 4. กรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา
 5. การบรรเทาลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและการป้องกัน
 6. แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 7. การทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การวางระบบป้องกันหนี้สูญ บริหาร กำหนดเครดิตการค้า และบริหารหนี้เสียทั้งระบบ

 

 1. ระบบกำหนดเครดิตและเทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันหนี้สูญ ท่านมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ยังคงมีหนี้เสียหรือไม่?
 2. ยังคงเกิดปัญหาทวงหนี้ฟ้องชนะคดี แต่ไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน ลูกหนี้ปิดบริษัทหลบหนี ล้มบนฟูกอยู่หรือไม่?
 3. ปัญหาไม่กล้าขายกลัวเก็บเงินไม่ได้

ที่มาและวัฏจักรของการเกิดหนี้สูญ

ขาย

 • พนักงานขายสินค้าเพื่อให้ได้ ส่งของ วางบิล เก็บเงิน รับค่าคอมมิชชั่น เก็บข้อมูล
 • หลักในการตรวจวิเคราะห์ลูกค้าคืออะไร?
 • หลักในการกำหนดเครดิตคืออะไร?
 • เก็บเอกสารอะไร เพื่อกำหนดเครดิต?
 • เก็บเอกสารอย่างไร เพื่อป้องกันลูกหนี้ล้มบนฟูก
 • ป้องกันพนักงานขายลาออก ค้าแข่ง แย่งลูกค้า?

ทวง

 • สัญญาณบ่งบอกหนี้เสียคืออะไร?
 • บริการหนี้เสียอย่างไร? (ทวงหนี้)
 • หลงกลลูกหนี้เสียเวลาทวงถาม
 • เทคนิคการเจรจา ทวงให้ได้เงินก่อนฟ้อง ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น มากที่สุด เร็วที่สุด
 • เทคนิคการทวงไม่ให้ผิด พ.ร.บ. ทวงหนี้
 • เทคนิคการทวงให้สามารถค้าขายต่อไปได้

ฟ้อง

 • ใช้กฎหมายเดินหน้า การค้าไม่เกิด
 • ทนายเชี่ยวชาญกฎหมาย ชนะคดี 2 กรณี1. ลูกหนี้จำยอม-ได้เงิน จบ เสียหาย ผิดนัด หลบหนี หนี้สูญ เสียหาย2.ลูกหนี้ไม่เข้ามาสู้ ชนะคดี เสียหาย แผนป้องกันลูกหนี้ล้มบนฟูก คืออะไร?

ขายต่อ

 • ระบบเครดิตมีความเสี่ยงเหมือนเดิม

“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”

คิดถึงทวงหนี้ คิดถึงทนาย 100% ผิด!

ทนายความ

= เชี่ยวชาญกฎหมาย ฟ้องคดี คำพิพากษา

≠ ผู้บริหารหนี้เสีย ได้เงิน ก่อนฟ้อง ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น มากที่สุด เร็วที่สุด

ทวงหนี้

= ผู้บริหารหนี้เสีย วางแผนดำเนินการป้องกันหนี้สูญ + ติดตามหนี้ ค้าขายต่อ

+ วางแผนดำเนินการป้องกันหนี้สูญ 50%

เจรจาทวงถามเชิงธุรกิจแผนการดำเนินงาน 30%

ทนายฟ้องบังคับคดีตามแผน 20%

วางระบบป้องกันหนี้สูญ
แล้วได้อะไร?

 

 1. เป็นการวางระบบเพื่ออนาคต ป้องกันหนี้สูญได้มากกว่า 10 ปี
 2. ป้องกันพนักงาน ลาออก ค้าแข่ง แย่งลูกค้า
 3. ป้องกันบริษัท MD ACC รับโทษทางอาญา
 4. เพิ่มยอดขาย

ที่มาและวัฏจักรของการเกิดหนี้สูญ

การขาย กำหนดเครดิตไม่เหมาะสม มีความเสี่ยง

Sale ลาออก โดนซื้อตัว หาคนไม่ทัน ยอดขายตก ลูกค้าติดเซลล์ ความลับถูกเปิดเผย ข้อมูลรั่วไหล

ทวงหนี้ไม่ตรงจุด ไม่กล้าทวง

ไม่ออกเช็ค ไม่กล้าฟ้อง ไม่กล้าทวง กลัวเสียลูกค้า ลูกค้าหลอกดึงเวลา เสี่ยงรับโทษอาญา ติดคุก โทษ ทำผิด พ.ร.บ. ทวงหนี้ จำคุก 5 ปี ปรับ 500,000 บาท

ฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้รับชำระเงิน

ทนายรับเรื่อง ฟ้องชนะ(ไม่สู้) ขอลดผ่อน ผิดนัดไม่ชำระ เสียค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล ถูก ผิด แพ้ ชนะ (ได้เงิน?)

ลูกหนี้ปิดบริษัทหนีล้มบนฟูก

ไม่มีอะไรให้ยึด เจ้าหนี้อื่นได้ไปก่อน เปิดบริษัทใหม่ค้าขายต่อ

การวางระบบเพื่อป้องกัน
ปัญหาหนี้สูญ…

 • การตรวจกำหนดวิเคราะห์เครดิต และการเก็บข้อมูลคู่ค้าเพื่อป้องกันหนี้สูญ
 • การบริหารหนี้ค้างชำระ ลูกหนี้ คู่ค้า พนักงาน ก่อนฟ้องคดี
 • การป้องกันความผิดจากการทวงถามหนี้ ตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ฯ
 • การบริหารหนีเสียควบคุมทนายฟ้อง บังคับคดี

ทำกำไรมา 10 ปี เกิดหนี้สูญ 1 ครั้ง
เท่ากับขาดทุน 10 ปี

 • หนี้สูญ 1 ครั้ง มากกว่าค่าวางระบบ
 • วางระบบ 1 ครั้ง ใช้ได้มากกว่า 10 ปี

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK