Settaluck Legal | ทีมผู้เชี่ยวชาญ
15537
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15537,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Settaluck Team

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมีทีมกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ
มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ท่าน

ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

ที่ปรึกษากฎหมาย  ทนายความ

ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาทรัพย์สินทางปัญญา

ได้รับอนุญาตว่าความจากสภาทนายความเมื่อปี 2542

ประสบการณ์งานกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2541 กว่า 18 ปี

ได้รับอนุญาตทนายความรับรองเอกสารจากสภาทนายความ

 

การทำงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐลักษมิ์  จำกัด

ให้บริการงานด้านกฎหมาย ด้านคดีความ ที่ปรึกษากฎหมาย

จัดสัมนาความรู้กฎหมาย งานกฎหมายทั่วไป

ประวัติการทำงานอื่น

 

สภาผู้แทนราษฎร์

  • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง

 

วุฒิสภา   

  • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และสืบสวนสอบสวนที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมาธิการ

คณะทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านแรงงาน

ตามคำสั่งแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ผู้เชี่ยวชาญ

วางระบบบริหารธุรกิจเชิงกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ  บริหารทรัพยากรบุคคล / ป้องกันหนี้สูญ

 

วิทยากร

บรรยายความรู้กฎหมาย/วางระบบป้องกันปัญหาธุรกิจ /ปัญหาการติดตามบังคับคดีหนี้สูญ /ปัญหาแรงงาน

 

ผู้คิดค้นทฤษฎี 4 Changes

ในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ (งานลิขสิทธิ์)

ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พิธีกรผู้ดำเนินรายการกฎหมาย

“คุยกฎหมายกับทนายมวลชน”

 

ผู้บริหารธุรกิจในเครือ INFINITUM GROUP

กรรมการบริหาร บริษัท ริก้า เอเชีย จำกัด 

ให้บริการงานด้านงานระบบโรงงาน จำหน่ายอุปกรณ์ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมการบริหาร บริษัท เคลียร์โร่ จำกัด

จำหน่ายสินค้าประเภทหลอดไฟ จอภาพ LED ให้เช่าจอภาพ LED

กรรมการบริหาร บริษัท ไนน์ อินฟินิตี้ จำกัด

จัดงานแสดงต่างๆ ผลิตรายการทีวี

“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”

พิรานันท์ ธันยบูรณ์ธีรเดช

ที่ปรึกษากฎหมาย  ทนายความ

ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

 

ความเชี่ยวชาญ

– วางกลยุทธ์บริหารเครดิตคู่ค้า ป้องกันปัญหาหนี้สูญทั้งระบบ

– วางกลุยทธ์บริหารโครงสร้างหุ้นส่วนป้องกันปัญหาทางคดี

– บริหารหนี้ค้างชำระ

– การจัดตั้งนิติบุคคล

– จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

– การขออนุญาตอยู่อาศัย และทำงานสำหรับคนต่างด้าว

“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”
Wutthipong-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 11 ปี

วุฒิพงศ์ รัตนพันธ์สุนทรา

Professional Team / ทนาย / เนติบัณฑิต / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– กฎหมายอาญา

– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– เนติบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

– พิธีกรประจำรายการ คุยกฎหมายกับทนายมวลชน

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 11 ปี

Budssadee-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 13 ปี

บุรศดี วายะลุน

Professional Team / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

ความเชี่ยวชาญ

– กฎหมายแรงงาน

– HRM

– HRD

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 13 ปี

Napasit-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 7 ปี

นายนภาสิทธิ์ สรวลสันต์

Professional Team / ทนาย / เนติบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง : กู้ยืม, เช่าซื้อ, ตั๋วเงิน, ซื้อขาย, จำนอง, ขายฝาก, ละเมิด, ครอบครัว, มรดก

 

ความเชี่ยวชาญ

– คดีอาญา : พรบ.เช็ค, ฉ้อโกง, ยักยอก, ลักทรัพย์, ทำร้ายร่างกาย

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแรงงาน, ทรัพย์สินทางปัญญา, คดีฟื้นฟูกิจการ, ล้มละลาย

 

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 7 ปี

Arttarporn-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 2 ปี

นายอรรถพล แจ้งสว่าง

ทนาย /
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– การทวงหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย

– การสืบทรัพย์และบังคับคดีตามคำพิพากษา

– การสืบค้นข้อมูลลูกหนี้เบื้องต้น

ความเชี่ยวชาญ

– การร่างนิติกรรม สัญญา

– การร่างฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา

– การร่างคำร้องขอจัดการมรดก

ความเชี่ยวชาญ

– การดำเนินการทางศาล และเจรจาต่อรอง

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 2 ปี

Nipaporn-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 11 ปี

นางสาวนิภาพร อินทพัฒน์

ทนาย /
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง :ซื้อขาย ขับไล่ กู้ยืมค้ำประกัน บังคับจำนอง  ล้มละลาย คดีสินเชื่อบัตรเครดิต

ร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาล ละเมิด

ความเชี่ยวชาญ

– คดีอาญา: พรบ.เช็ค  ยักยอก

– บังคับคดี: อายัดเงินเดือน อายัดเงินในบัญชี ยึดทรัพย์สิน

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 11 ปี

Akkhachai-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 13 ปี

นายอรรคชัย สว่างไพศาลกุล

ทนาย /เนติบัณฑิต / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง: กู้ยืม, คำประกัน, บังคับจำนอง, ขับไล่, ซื้อขาย, เช่าซื้อ, ละเมิด, จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, ตัวแทนนายหน้า, ประกัยภัย, จัดการมรดก

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง: ฟ้องหย่า, ที่ดินครอบครองปรปักษ์, เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินฯลฯ, หุ้นส่วนบริษัท, เกี่ยวด้วยกรมศุลกากร

– คดีอาญา: คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา, พยายามฆ่า, คดีพรากผู้เยาว์, โทรมหญิง, คดียาเสพติด, ยักยอก, ฉ้อโกง, ลัก วิ่ง ชิง ปล้น, แจ้งความเท็จ, ฟ้องเท็จ, เบิกความเท็จ

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 13 ปี

Rawat-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 5 ปี

นายเรวัต จันทร

ทนาย / เนติบัณฑิต / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– สืบทรัพย์ และบังคับคดี ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา  ให้กับ บริษัท, สถาบันการเงิน, บริษัทบริหารสินทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง: ผู้บริโภคผิดสัญญา, กู้ยืม, คำประกัน, บังคับจำนอง, ขับไล่, ซื้อขาย, เช่าซื้อ, ละเมิด, จ้างแรงงาน, จ้างทำของ, ประกัยภัย

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง: ตัวแทนนายหน้า, จัดการมรดก, ฟ้องหย่า, ที่ดินครอบครองปรปักษ์,

ความเชี่ยวชาญ

– คดีแพ่ง: เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินฯลฯ, หุ้นส่วนบริษัท, เกี่ยวด้วยกรมศุลกากร

ความเชี่ยวชาญ

– คดีอาญา: คดีพรากผู้เยาว์, คดียาเสพติด, ยักยอก, ฉ้อโกง, ลัก วิ่ง ชิง ปล้น, แจ้งความเท็จ, ฟ้องเท็จ, เบิกความเท็จ

ความเชี่ยวชาญ

– คดีล้มละลายและฟื้นฟูกินการ ทั้งในส่วนเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกหนี้

และในส่วนของการต่อสู้คดีแทนลูกหนี้

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 5 ปี

Surachet-Profile-A-550×550

ประสบการณ์รวม 8 ปี

นายสุรเชษฐ์ พิบูลอุดมพรกุล

ทนาย / เนติบัณฑิต / ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

– คดีรับจ้างทำของ (ขนส่ง)

– คดีความผิด พ.ร.บ.เช็ค

– คดีแรงงาน

ความเชี่ยวชาญ

– คดียักยอก

– คดีล้มละลาย  และขอรับชำระหนี้

– คดีกู้ยืม

ความเชี่ยวชาญ

– คดีเช่าซื้อ

– คดีขับไล่

ประสบการณ์ทำงาน

– ประสบการณ์รวม 8 ปี