Settaluck Legal | Settaluck Legal
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
“ที่ปรึกษากฎหมายเชิงธุรกิจ   วางกลยุทธ์เพื่อการเติบโต”

วางระบบป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อการเติบโต

คิดถึงทวงหนี้ คิดถึงทนายจริงหรือ?

บริหารหนี้เสีย
(ปิดบริษัทหลบหนี ล้มบนฟูก)

ปัญหาหนี้สูญอาจเกิดกับธุรกิจของคุณ เพราะขาดการวางระบบเชิงกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ   เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เชี่ยวชาญกฎหมาย ปัญหาติดตามทวงถามไม่มีคุณภาพ ปัญหาจากการส่งทนายฟ้องคดี SETTALUCK LAWFIRM กับเป้าหมายที่ต่างไป มุ่งเน้นทวงหนี้ให้ได้เงิน มากกว่าเดินเกมผิดปิดคดี แต่ไม่ได้อะไร

วางระบบตรวจ  กำหนดเครดิตคู่ค้า
(ป้องกันหนี้สูญทั้งระบบ)

ทำกำไรมา 10 ปี หนี้สูญหนึ่งครั้งพังทั้งระบบ ธุรกิจของคุณ กำลังอยู่ในเส้นทางนี้หรือไม่  การขายให้เครดิตไม่เหมาะสมเท่ากับเสี่ยง ทวงหนี้ไม่ตรงจุด สะดุดรับโทษเอง ฟ้องชนะคดี  แต่ไม่มียอดชำระเงิน ลูกหนี้เดินหนี ปิดบริษัทจัดการขายใหม่ SETTALUCK LAWFIRM กับเส้นทางใหม่ วางระบบป้องกันหนี้สูญ ตามทฤษฎี 4 changes เปลี่ยนทัศนคติลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนคดีถึงศาล เปลี่ยนคดีแพ่งเป็นอาญา ป้องกันลูกหนี้ล้มบนฟูก เปลี่ยนลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดส่วนตัว ป้องกันปิดบริษัทหนีหาย เปลี่ยนลูกหนี้ เป็นลูกค้าหลังแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ

ระบบป้องกันปัญหาพนักงาน
(ทิ้งงาน ลาออก ค้าแข่ง แย่งลูกค้า)

ทุจริต คิดลาออก แต่เปิดบริษัทค้าแข่ง แย่งลูกค้ารายเดิม ความเสียหายเพิ่มทวีคูณ เพียงแค่ธุรกิจของคุณไม่มีระบบป้องกัน SETTALUCK LAWFIRM ศึกษาปัญหาจากต้นจนจบ เพื่อร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัยพยากรบุคคล ให้ครบสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้ธุรกิจเป็นธรรมกับผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น

ความพึงพอใจลูกค้า

บริหารเครดิตลูกหนี้ค้างชำระ

ภายใต้ทฤษฎี 4 Changes

ให้บริการบริหาร ติดตาม เร่งรัด หนี้ค้างชำระ ทุกประเภท ก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดี หนี้ขาดอายุความ ลูกหนี้ล้มละลาย ปิดบริษัทหนี บนหลักการการสืบหาทรัพย์สินก่อนดำเนินการทางกฎหมาย และการป้องกันลูกหนี้โยกย้ายทรัพย์สินหลบหนี้หรือล้มบนฟูก ซึ่งมักจะมีปัญหาจากการเก็บหนี้ไว้นาน ยิ่งทำให้เกิดโอกาสกลายเป็นหนี้สูญ ลูกหนี้มิได้มีท่านเป็นเจ้าหนี้เพียงรายเดียว เมื่อพบปัญหา ควรตรวจสอบสถานะทางการเงิน และทางคดีความ เพื่อเป็นเจ้าหนี้รายแรกที่จะได้รับชำระเงินก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ป้องกันมิให้ลูกหนี้ล้มบนฟูก

CHANGE 1

เปลี่ยนทัศนะคติให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ท่าน ก่อนดำเนินคดีทางศาล ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น โดยสมัครใจ

CHANGE 2

เปลี่ยนคดีแพ่งเป็นคดีอาญา ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ออกเช็คชำระให้ป้องกันลูกหนี้ล้มบนฟูก

CHANGE 3

เปลี่ยนตัวลูกหนี้จากบริษัท ซึ่งกรรมการไม่ต้องรับผิดส่วนตัว และอาจปิดบริษัทหนีหายไป เป็นคนอื่น

CHANGE 4

เปลี่ยนลูกหนี้เป็นลูกค้า สามารถทำธุรกิจค้าขายต่อได้ หลังจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ

บริการที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท เพื่อตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ… ปรึกษาเรา

บทความ

งานสัมมนา