Settaluck Legal | เศรษฐลักษมิ์
13396
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13396,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

เศรษฐลักษมิ์

การวางแผนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาทั้งคดีความและทางธุรกิจ

เศรษฐลักษมิ์ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษากฎหมายเชิงธุรกิจ แบบนอกกรอบพร้อมก้าวไปด้วยกัน

ปัญหาต่างๆอาจแก้ไขได้ด้วยหลายวิธี แต่สิ่งสำคัญที่สุดอาจมิใช่กฎหมายที่นำมาใช้ แต่ขึ้นอยู่กับการวางแผน จับประเด็น และความละเอียดรอบคอบของทีมทำงาน คิดนอกกรอบตอบทุกข้อสงสัย พร้อมคำอธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแล้วร่วมเดินไปด้วยกัน

 

หากธุรกิจของคุณเกิดปัญหาด้านกฎหมาย คำตอบของทนายความที่ปรึกษากฎหมายอาจช่วยแก้ไขได้ไม่ดีที่สุด เพราะการแก้ปัญหาต้องมีมุมมองผู้บริหาร นักธุรกิจ การตลาด โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมขององค์กรและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ได้มากกว่าคำปรึกษาจากเศรษฐลักษมิ์ก็คือ กลยุทธ์เทคนิคป้องกันทางธุรกิจเชิงกฎหมาย ที่จะทำให้ธุรกิจท่านดำเนินต่อไป

คิดนอกกรอบ0%
ตรงประเด็น0%
ทฤษฎี 4 Changes0%
Partnership0%
แผนสำรอง0%

ความพึงพอใจลูกค้า

Settaluck Group

จากประสบการณ์ทางด้านกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาทรัพย์สินทางปัญหา นักกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษา นักธุรกิจ การตลาด บริหาร งานส่วนภาครัฐและเอกชนต่างๆ  ของผู้บริหารเศรษฐลักษมิ์ ทำให้คำแนะนำการวางแผนแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีความ หรือปัญหาทางธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการนำกฎหมายมาบังคับใช่เพียง ถูก ผิด แพ้ ชนะ ซึ่งจะนำมาแต่ความเสียหายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

การนำประสบการณ์ทางกฎหมาย และธุรกิจมาผสมผสานเป็นคำแนะนำวางแผนสร้างกลยุทธ์เพื่อประยุคต์ใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามความประสงค์ของลูกความเป็นหลักโดยต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรหรือปัญหาแวดล้อม มิใช่เพียงเพื่อชนะคดีที่ได้รับกระดาษคำพิพากษาและตามมาด้วยความเสียหายที่คาดไม่ถึง

 

เศรษฐลักษมิ์ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนได้  มากกว่าการแพ้ชนะคดี ด้วยข้อเสนอแนะ และวิธีป้องกัน ที่ให้ความสำคัญกับการวางแผน จากผลกระทบแวดล้อม กฎหมายใกล้เคียง และมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด และเร็วที่สุด

 

จากการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย และเพื่อการตอบสนองให้แก่ลูกความได้ครบถ้วนสูงสุดจากการพัฒนาคำแนะนำมุมมองแนวคิดจนวิจัยข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมประยุคต์ใช้ในธุรกิจ เศรษฐลักษมิ์ จึงได้พัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ขึ้นเพื่อให้องค์กรมีกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาทางธุรกิจสามารถบริหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตให้สอดคล้องกับปัญหาทันสถานะการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทจนดำเนินธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์

 

ปัญหาหุ้นส่วนที่ทั่วไปใช้สำนักงานบัญชีที่ไม่มีความรู้กฎหมายจัดตั้งบริษัทโดยไม่วางระบบป้องกันปัญหาหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นจริง หรือการวางโครงสร้างป้องกันหุ้นส่วนลาออกข้าแข่ง หรือขายหุ้น ยึดอำนาจ ก่อความเสียหายในรูปแบบต่างๆ

ปัญหาคู่ค้าที่ให้เครดิตโดยไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไร นอกจากหนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนพานิช ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการชำระเงินค่าหุ้นจริง ตกแต่งบัญชี ไม่สามารถหาตัวชี้วัดกำหนดเครดิต และแผนป้องกันหนี้สูญได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปัญหาพนักงานทุจริต ทิ้งงานลาออกค้าแข่งแย่งลูกค้า ทำให้ขาดบุคลากรส่งผลเสียหายกระทบรายได้ของบริษัทและเป็นปัญหาไม่รู้จบแก้ไขไม่ได้จริงเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ

 

ปัญหาสำนักงานบัญชีที่ทำหน้าที่ลงบัญชีโดยไม่ปรึกษา ไม่แนะนำชี้แจง วางระบบให้ มุ่งแต่บันทึกบัญชีส่งงบการเงิน ทำให้ไม่สามารถบริหารค่าใช้จ่าย ภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบดุลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ปัญหาลูกหนี้ที่ไม่ได้ใส่ใจในสัญญาหนี้สูญ เจ้าหน้าที่ไม่เชี่ยวชาญในการบริหารหนี้เสีย ทนายฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้เงินก่อให้เกิดหนี้สูญที่ต้องมีความเสียหายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

 

ปัญหาการแข่งขันทางการค้าจากการทำตลาดแข่งขันกับคู่แข่งโดยไม่ทราบเทคนิค ช่องทางการตลาดอื่นที่เหนือกว่าคู่แข่งที่มีระบบบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยื่นเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์เพิ่มยอดขายอย่างก้าวกระโดด

 

เศรษฐลักษมิ์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายเชิงธุรกิจที่มีศักยภาพที่ให้บริการอย่างครบวงจรในการร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจโดยบริษัทในเครือที่ให้บริการอย่างครบวงจร

“วางแผนตรงประเด็น สร้างแผนสอง ใช้ทางลัด มุ่งสู่เป้าหมาย”

SETTALUCK GROUP

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

ก่อสร้าง

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

หุ้นส่วน

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

พนักงาน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

ลิขสิทธิ์

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

เซลล์ลาออกค้าแข่ง

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

บัญชี/ทวงหนี้

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

อบรมสัมมนา

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK