Settaluck Legal | บริการวางกลยุทธ์ตรวจสอบคัดเลือกคู่สัญญา และการป้องกันปัญหาความเสียหายจากการก่อสร้าง
16437
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16437,page-child,parent-pageid-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

บริการวางกลยุทธ์ตรวจสอบคัดเลือกคู่สัญญา และการป้องกันปัญหาความเสียหายจากการก่อสร้าง

SETTALUCK SYSTEMS SERVICES

วางระบบป้องกัน แก้ปัญหา เพื่อการเติบโต

ปัญหาส่วนใหญ่จากกรณีผู้รับเหมา หรือผู้ว่าจ้าง ผิดสัญญาก่อความเสียหายจนนำมาสู่การไม่ได้รับชำระหนี้ หรือฟ้องแพ้คดีไม่ว่าจะเป็นกรณี งานลด งานเพิ่ม ส่งมอบงาน ชำระค่าจ้างไม่ตรงตามที่ว่าจ้าง พ้นกำหนดระยะเวลา ฯลฯ  ซึ่งหากมีกลยุทธ์ในการคัดกรอบตรวจสอบคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสร้างพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมเทคนิคในการบริหารติดตามหนี้จากการผิดสัญญาเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการปิดบริษัทหลบหนี

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบป้องกันปัญหาเพื่อการเติบโต และแก้ไขปัญหาความเสียหายจากการว่าจ้างก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายใน จากกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นกับคู่สัญญา การผิดสัญญา ทิ้งงาน ไม่ชำระค่าจ้าง โดยมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหา

 1. การคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติคู่สัญญา
 2. วางระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
 3. เจรจาแก้ไขยุติข้อพิพาทเพื่อโครงการเดินได้ต่อ ประนอมข้อพิพาท
 4. กลยุทธ์การเก็บพยานหลักฐาน สร้างข้อมูลสนับสนุน
 5. ระบบป้องกันหนี้สูญจากการผิดสัญญา ปิดบริษัทหลบหนี้ ล้มบนฟูก
 6. เทคนิคการทวงถามบริหารหนี้ค้างชำระ
 7. การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายในชั้นศาล  บังคับชำระหนี้
 8. มากสุด เร็วสุด ก่อนฟ้อง ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

 • สัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ไม่มีหลักประกันความเสี่ยหายที่เพียงพอ
 • ทำงานไม่ได้มาตรฐานถูกต้องตามสัญญา ทิ้งงาน  สร้างความเสียหาย  ปิดบริษัทหลดหนี้  ฟ้องชนะ คดีแต่ไม่ได้เงิน
 • ปัญหาไม่รับมอบงาน  ไม่ส่งมอบงานตามสัญญา
 • ปัญหาการจัดระบบเอกสารในโครงการไม่สมบูรณ์ ขาดเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวข้องในปัญหาต่าง ๆ จนเสียเปรียบในกรณีมีข้อพิพาททางคดีความ

 • ปัญหาการพิสูจน์หลักฐานการผิดสัญญาในชั้นศาลจนศาลสั่งให้ได้รับชำระไม่ครบ
 • เป็นฝ่ายถูกตามสัญญาแต่ตอบเอกสารโดยพลาดคาดไม่ถึง หรือนิ่งเสีย ดำเนินการในทางยอมรับผิด กลายเป็นฝ่ายผิดเสียเปรียบ
 • พนักงานที่เกี่ยวข้องทุจริต ทิ้งงาน ลาออก ค้าแข่ง แย่งลูกค้า
 • ปัญหาเรื่องการแก้ไขแบบตามสัญญา การเพิ่มงาน ลดงาน

Settaluck Systems Services ให้บริการวางระบบการตรวจสอบคุณสมบัติคู่สัญญา และการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท ลดความเสียหายทางธุรกิจ สร้างระบบป้องกันความเสียหายที่มีประสิทธิภาพเชิงกฎหมาย สร้างความเชี่ยวชาญให้กับทีมงานทราบแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดปัญหาใหม่ๆ หัวหน้า หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องมีที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการทำงาน ลดภาระเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการแก้ปัญหา

ไม่มีเอกสารสนับสนุน

ไม่มีเอกสารสนับสนุน

ปัญหาที่เกิดขึ้นมักไม่มีเอกสารสนับสนุนทุกครั้งที่มีการแก้ไข ที่จะสามารถทำให้ไม่ตกเป็นผู้ผิดสัญญา เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบที่ต่างจากสัญญา การดำเนินการเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา  อันเนื่องมาจากการแก้ไขแบบ การเพิ่มงาน การลดงาน ซึ่งท่านไม่ต้องรับผิด  รวมถึงผู้ที่มีอำนาจสั่งในการแก้ไขแบบ เพิ่มงาน ลดงาน ไม่ทราบตัวบุคคลชัดเจน หรือผู้ที่สั่งไม่มีอำนาจ กลายเป็นการดำเนินการโดยเป็นฝ่ายผิดสัญญา
คู่สัญญาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

คู่สัญญาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ปัญหาเรื่องคู่สัญญาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนทิ้งงาน ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งเกิดจากขาดการสืบข้อมูล หรือตรวจสอบสถานะของคู่สัญญาในเบื้องต้น  อันเป็นการนำมาซึ่งปัญหาเรื่องการส่งมอบงานระยะเวลาตามสัญญา แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ภายในและใช้กับบุคคลภายนอก มีข้อความที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้อ้างสิทธิของท่านได้ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง อันเป็นความเสียหายในอนาคต ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิตามสัญญาที่เกิดขึ้น
การส่งมอบหรือรับมอบพื้นที่ล่าช้า

การส่งมอบหรือรับมอบพื้นที่ล่าช้า

ปัญหาเรื่องการส่งมอบหรือรับมอบพื้นที่ล่าช้า ซึ่งมักไม่มีเอกสารรองรับ เพื่อทำให้ท่านไม่เป็นฝ่ายผิดสัญญาในเรื่องระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญา ในเรื่องความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่รับ หรืองานที่ส่งมอบ เนื่องจากขาดการเก็บหลักฐานการรับงาน ส่งงานอย่างรายละเอียด รวมถึงวัน เวลา ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ  ผู้มีอำนาจ และค่าใช้จ่ายในส่วนของการแก้ไขงาน งานลด งานเพิ่ม ที่ต้องรับผิดชอบ
การจัดทำเอกสารหลักฐาน

การจัดทำเอกสารหลักฐาน

ปัญหาการส่งมอบงาน สิ่งของ ขาดเอกสาร หลักฐาน ข้อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในเรื่องจำนวน ปริมาณ วันเวลา ผู้มีอำนาจลงนามรับหรือส่งเอกสาร สำเนานำกลับ รวมถึงภาพถ่าย

 

ปัญหาเรื่องจัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกถ่ายรูปอย่างไร กับสถานะการนั้นๆ หรือควรต้องปรึกษาใครก่อน อันเป็นผลทำให้เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือเสียเปรียบในอนาคต

ความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม

ความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม

ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม  ซึ่งมักไม่ได้รับการตรวจสอบข้อความว่าถูกต้องครบถ้วนกับที่สิ่งที่ประชุมกันหรือไม่
ในที่ประชุมขาดการบันทึก

ในที่ประชุมขาดการบันทึก

ปัญหาที่แจ้งในที่ประชุมขาดการบันทึก หรือเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมมิได้แจ้งปัญหาที่ทำให้งานล่าช้าให้ที่ประชุมบันทึก เช่นการแก้ไข เพิ่มงาน ลดงาน สินค้าวัสดุขาด การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า อันเป็นผลเสียหายในอนาคต หากเกิดปัญหา รวมทั้งการรวบรวมสำเนารายงานการประชุมที่มีการลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ
การละเมิดกับบุคคลภายนอก

การละเมิดกับบุคคลภายนอก

ปัญหาเรื่องการละเมิดกับบุคคลภายนอก หรือการละเมิดจากบุคคลภายนอก เช่น พื้นที่ข้างเคียงว่าต้องจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล ดำเนินการอย่างไรในเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่มากขึ้น โดยให้เป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ชำระเงินไม่ตรงตามงวดงาน

ชำระเงินไม่ตรงตามงวดงาน

ปัญหาการชำระเงินไม่ตรงตามงวดงาน โดยมิได้โต้แย้งเป็นหนังสือที่ถูกต้อง ทำให้กลายเป็นการยอมรับว่าเงินส่วนที่ขาดหายไปเป็นการหักค่าเสียหาย หรือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ ซึ่งขาดพยานหลักฐานเป็นหนังสือพิสูจน์ว่ายังชำระเงินค่างานไม่ครบ
โต้แย้งกรณีถูกกล่าวหา

โต้แย้งกรณีถูกกล่าวหา

กรณีโต้แย้งกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายทำผิดใดสิ่งใดก็ตาม ขาดการทำหนังสือโต้ตอบกลับทุกครั้งโดยมีเนื้อความยืนยันปฏิเสธความรับผิด หรือแก้ไขปัญหา มิใช่นิ่งเฉย หรือทำหนังสือตอบโดยฟังได้ว่าเป็นการยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิด ซึ่งเนื้อหาขาดความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย เพื่อต่อสู้ในอนาคตหากเกิดปัญหาฟ้องร้องคดีขึ้น
มิได้สำเนาเอกสาร

มิได้สำเนาเอกสาร

ปัญหาการมิได้สำเนาเอกสาร หนังสือโต้ตอบทั้งหมดไว้เป็นระบบ วิธีการจัดส่งเอกสารหรือหนังสือโต้ตอบที่สำคัญ ว่าการส่งโดยวิธีใดจึงมีผลทางกฎหมายดีที่สุดว่าได้ส่ง หรือได้รับไว้แล้ว เช่น การยื่นให้ลงชื่อรับ การส่งทางโทรสาร การส่งโดยหนังสือลงทะเบียนตอบรับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์

แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์ เช่น ลายมือชื่อย่อๆ ซึ่งอ่านไม่ออกว่าเป็นผู้ใดในการลงลายมือชื่อ ในเรื่องต่างๆ เช่น การสั่งแก้ไข เพิ่มงาน ลดงาน การรับมอบงาน การรับมอบสินค้าวัสดุที่สั่งซื้อ กรณีมีความชำรุดบกพร่อง หรือขาดตามจำนวน ซึ่งเป็นปัญหาต่อการนำสืบพยานในชั้นศาลหากมีกรณีโต้แย้งสิทธิขึ้น
ขาดผู้เชี่ยวชาญ

ขาดผู้เชี่ยวชาญ

ปัญหาการโต้ตอบโดยหนังสือโดยขาดผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในการร่างหนังสือให้มีผลปฏิเสธความรับผิด หรือไม่เป็นการตอบหนังสือโดยถือเป็นการยอมรับ ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตกรณีเกิดการโต้แย้งสิทธิ ไม่สามารถเจรจาประนีประนอมกับลูกค้าโดยไม่ให้ฟ้องคดีได้
“วางระบบตามทฤษฎี 4 Changes เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK