Settaluck Legal | ปัญหาบัญชี/ทวงหนี้
16494
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16494,page-child,parent-pageid-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ปัญหาบัญชี/ทวงหนี้

SETTALUCK LEGAL SERVICES

ปัญหาบัญชี/ทวงหนี้

เกิดจากระบบติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ฝ่ายบริหารและฝ่ายขายไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจได้ทัน ทราบสัญญานบ่งบอกหนี้เสีย ฝ่ายบัญชีขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการบริหารติดตามหนี้ ดำเนินการล่าช้าจนความสามารถในการชำระหนี้ไม่เหลือ ทนายความมุ่งเน้นแต่ฟ้องชนะคดีที่มีค่าใช้จ่าย ไม่เชี่ยวชาญการวางแผน บริหารหนี้ที่มุ่งเน้นให้ได้รับเงิน มากที่สุด เร็วสุด ก่อนฟ้อง ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น พร้อมแผนป้องกันลูกหนี้ล้มบนฟูก

“หนี้ที่สามารถบริหารได้ หากทวง-ฟ้องผิดวิธี จะกลายเป็นหนี้เสียที่เพิ่มค่าใช้จ่ายทนาย”

วางแผนการบังคับคดีตั้งแต่ก่อนฟ้องคดี จนหลังได้รับคำพิพากษา เน้นการสืบหาทรัพย์สินในเชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการชำระหนี้แทน จากบุคคลที่เกี่ยวข้องของลูกหนี้ ป้องกันปัญหาชนะคดีแต่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินได้  วางแผนรองรับการโยกย้ายทรัพย์สินหนี รวมถึงสืบหาทรัพย์สินที่สูญหายไประหว่างดำเนินคดี โดยดำเนินการควบคู่กับหลักทฤษฎี 4 changes การเปลี่ยนตัวลูกหนี้ การเปลี่ยนคดีแพ่งเป็นคดีอาญา การเปลี่ยนทัศนะคติลูกหนี้ การเปลี่ยนคู่ต่อสู้เป็นพันธมิตร เพื่อให้ผลสำเร็จกับคดี  ประกอบกับเทคนิคในการพิจารณาทรัพย์สินของบริษัท ลูกหนี้เจ้าหนี้ทางการค้า กรรมการ ผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็น มิได้ดำเนินการแต่เพียงทรัพย์สิน ณ ที่ทำการ ที่ดิน เงินในบัญชี

-การสืบหาทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากที่ดิน ทรัพย์สิน ณ ที่ตั้งทำการ เงินในบัญชี เช่น สิทธิเรียกร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัทในเครือ บุคคลภายนอก หรือลูกหนี้ทางการค้า การตรวจสอบข้อมูลสถานะการเป็นเจ้าหนี้ในศาล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอก

-การตรวจสอบหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการบริหารของบริษัทลูกหนี้ ลูกหนี้ทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ จากการวิเคราะห์งบการเงินและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-การตรวจสอบบริษัทในเครือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ อันอาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มีการยักย้ายถ่ายเทไปหลบซ้อนไว้ เพื่อไม่ให้ท่านได้รับชำระหนี้

-ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้อง เช่น การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือการกระทำความผิดอื่นๆ Settaluck Lawfirm ใช้หลัก ทฤษฎี 4 changes  ที่ได้คิดค้นขึ้นในการร่วมดำเนินการ

ละเอียด อธิบาย เดินไปด้วยกัน

บริการงานด้านกฎหมาย

รู้ทัน ป้องกันปัญหา  เลือกผู้รับเหมาอย่างไร ให้น่าไว้ใจ

ครอบครัว มรดก

ชีวิตอาจไม่สวยหรู  ถ้าไม่รู้  เรื่องสินสมรสและบุตร

ยาเสพติด

หลักฐานเท็จ อาจโดนจับแต่ไม่ทำให้คุณผิด

ไม่มีปัญหา ถ้าวางระบบโครงสร้างที่ชัดเจน

ปัญหาจากระบบกระทบบุคลากร  อย่านิ่งนอนใจ

สิทธิที่ต้องดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น

ป้องกันได้ ไม่ต้องตามแก้ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า

ตรวจเครดิต น่าไว้ใจ หนี้สูญไม่มี หนี้เสียไม่ได้

ประสบการณ์กฎหมาย ถ่ายทอดโดย SETTALUCK

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการกฎหมายในกลุ่มเครือ เศรษฐลักษมิ์